یک قدم مانده به خوشبختی :)

مشخصات بلاگ
کلمات کلیدی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

دلم شدیدا برای یکنفر تنگ شدهٰ یکنفرکه شمارشو تو گوشیم دارم هروز عکس پروفایلش رو چک میکنم. هرچند که هیچوقت عکس خودش رو نمیزاره رو پروفایلش. دلم برای یک نفر تنگ شده که دو سال سه سال یا بیشتره که ندارمش دیگه؛ دیگه درموردش با هیچکس حرف نزدم. فقط هروز تو ذهنم دارمش. دلم خیلی براش تنگ شده اما میترسم بهش زنگ بزنم. چونکه شاید کار منطقی شاید که نه؛ مطمئنا کار منطقی اینه که فراموشش کنم. اینه که تا الان باید فراموشش میکردم و نکردم. بارها به این فکر میکنم که وقتی برگشت و من اونو قبول نکردم چون میترسیدم دوباره بهش اعتماد کنم. شاید بدترین کار دنیا رو کردم. شاید باید باورش میکردم و الان کنارش بودم. بجای اینکه یواشکی عشقش رو تو دلم داشته باشم و بارها بخاطر نبودنش نداشتنش بغض کنم. بارها به این فکرکنم که کاش داشتمش. به این فکرکنم که آبا اگه کنار او بودم خوشبخت تر بودم؟ دلم برای کسی که نباید تنگ بشه تنگ شده.

  • خانم خوشبخت خانم خوشبخت